Visste du at laftebygg er noe av det mest miljøvennlige du kan bygge?

Miljøvennlige byggevarer – fornybare ressurser

Laftetømmer er naturens egne «byggestener» og før trærne blir hugget har de stått i mange år og tatt til seg CO2. Deretter lagres CO2 som karbon i laftetømmeret og slippes ikke ut igjen før materialene brytes ned naturlig.

Laftebygg er mer miljøvennlig enn passivhus

Nylig ble det gjennomført en studie som tok for seg forskjellen i klimautslipp mellom et laftet bygg og et hus bygget etter den nye og strenge passivhus-standarden – eller et såkalt nullutslippshus.

Her analyseres miljøutslipp både i byggeprosessen, ved 60 års bruk og ved riving eller sanering. Laftebygg er ikke bare like bra, men faktisk vesentlig mer miljøvennlig enn de beste tradisjonelle trehusene som bygges i Norge i dag.


Totalt var samlede klimagassutslipp fra laftebygget nesten 22% lavere enn fra passivhuset.

1. Totalt var samlede klimagassutslipp fra laftebygget nesten 22% lavere enn fra passivhuset.

2. Særlig ved materialbruk var laftebygget bedre enn passivhuset, mens de var relativt like da det kom til utslipp gjennom bruksperioden.

3. CO2-fangsten i vekstperioden til trærne var ikke tatt med her, da ville fordelen ved laftebygg vært enda høyere.

4. Varigheten til et laftebygg var heller ikke medberegnet i dette regnestykket, da dette beregnes til vesentlig mer enn 60 år.

I tillegg til de gode miljøegenskapene som ei laftehytte har gjennom sin konstruksjon og byggemåte, har de alle fleste hyttene vi leverer sitt eget «energiverk» gjennom bergvarme og vannbåren varme.

Lavenergihytter med selvforsynt oppvarming

I tillegg til de gode miljøegenskapene et laftebygg har gjennom sin konstruksjon og byggemåte, har de alle fleste hyttene vi leverer sitt eget «energiverk» gjennom bergvarme og vannbåren varme. I praksis vil dette si at vi borer energihull 2-300 meter ned til grunnvannet og tar vann opp gjennom en varmepumpe. Slik får man rikelig med varmt vann til både generelt bruk og oppvarming gjennom nettet av varmeslynger av vannbåren varme i alle gulv. Gjennom dette er faktisk de fleste hytter nærmest selvforsynt med energi til oppvarming og varmt vann.

Smarthus-teknologi sikrer komfort og reduserer energiforbruket

SMARThus-teknologi vil kunne kutte energiforbruket ytterligere. Vår erfaring er at potensialet i dette kan være tilsvarende effekten av bergvarmeanlegget. Med hjemme- og bortestyring, sone-inndeling og nattsenking fra en applikasjon på telefonen, har du full kontroll på lys, varme og forbruket av energi uansett hvor du er.

Laftekonstruksjon er en såkalt pustende konstruksjon, hvor man gjennom den naturbaserte isolasjonen skaper en naturlig luftutveksling. Denne ventilasjonen er selvregulerende og gir et behagelig inneklima.

Godt inneklima i laftehytter

Det er en klar oppfatning blant mange at ei tømmerhytte som i hovedsak er bygget av naturens egne materialer er godt å bo i og bra for helsa. En av grunnene er at den gjennomprøvde laftekonstruksjon er en såkalt pustende konstruksjon, hvor man gjennom den naturbaserte isolasjonen mellom laftestokkene, laftehjørnene og laftetømmeret skaper en naturlig ventilasjon og luftutveksling. Denne ventilasjonen er selvregulerende og gir et behagelig inneklima, og dermed faller kravet om balansert ventilasjon bort for laftebygg. En annen viktig egenskap ved laftebygg er at man i lafteveggene magasinerer varme som gjør at mye av varmen holder seg utover natten og at man får en jevnere temperatur i bygget.

Les den relativt ferske studien foretatt av konsulentselskapet CIVITAS AS, på oppdrag fra Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning:

https://dibk.no/globalassets/aktuelle-horinger3/160215_nye-energikrav-til-bygg/svar/riksantikvaren.pdf