Leveringsformer

Tre alternative leveringsformer

1 Nøkkelferdig hytte

Laftekompaniet gjennomfører hovedsaklig nøkkelferdige hytte. Det vi si at selskapets medarbeidere med spesialkompetanse, planlegger og følger opp hele leveransen. Her kan en utnytte fordelene i Laftekompaniets gunstige rammeavtaler og koordineringen avde 23 kontraktspartnere. Dette er en krevende og omfattende prosess. Normal byggetid er 9 måneder. Med nøkkelferdig bygg bærer også Garantiansvaret for byggkvalitet - 5 år.

Ved nøkkelferdig bygg kan en benytte merkevaren Laftekompaniet på bygget.

Laftekompaniet er klar for å drøfte ditt hytteprosjekt.

2 Tett bygg

Laftekompaniet lever også delleveransen - tett bygg. Det vil si at man leverer et bygg med laftevegg, vinduer, dører og tak. Tett bygg, kan være en aktuell delleveranse for selvbyggere og entreprenører, som vil ha kvalitets håndlaft og har forutsetninger for å oppføre bygget i egen regi.

3. Laftekasse

Noen kan ønske å kjøpe kun høykvalitets håndlaftet laftekasse fra en leverandør med kompetanse og kvalitetssikrings systen som sikrer beste kvalitet og på produktet og solid pålitelig leverandør.

Ta kontakt med oss for å drøfte levering av laftekasse