Byggeprosess

Laftekompaniet byggeprosess

Gjennom Laftekompaniet kvalitetskontroll har man god kontroll på tømmer, tørking og laftekvalitet. Vi har 15 års erfaring fra deleid laftevirksomhet og et nettverk samarbeidspartnere og leverandører. Dette har brakt oss dit hvor den beste tilgangen på kvalitetstømmer og laftekompetansen finnes. Laftekompaniet har en deleid Laftefabrikk i Estland.

I en byggesak har man nærmere 40 avtalepartnere og kontaktpunkter som skal følges opp og som man må forholde seg til.

  • Byggesøknad og godkjenninger
  • Underentreprenører – anbud, koordinering og oppfølging, bl a:graving, fundament, VVS, elektro, varme, ventilasjon, maler, fliser, innredning, tak/torv ...

Det er mye som skjer i en byggeprosess:

  • Første ”spade-tak”
  • Byggemøte med byggeleder og alle underentreprenørene
  • Utarbeidelse av romskjema og fremdriftsplan
  • Kontinuerlig kommunikasjon for å oppfylle drømmen
  • Overtagelse
  • Ferdigattest
  • Garantier  

 

Laftekompaniet tar gjerne ansvar for ditt hytteprosjekt fra A til Å.