Arkitekt

Laftekompaniets egen arkitekt – Cathrin Berg Heggenes, har vært med siden oppstarten.

Arkitekten har 25 års erfaring i faget. De siste 13 årene kun med det krevende og spesialiserte området håndlaft, stavlaft og Timberframe. Bred opparbeidet kompetanse, inngående kjennskap til materialenes og lafteteknikkens muligheter og begrensninger, er grunnleggende når man bygger høykvalitetslaft. 

Ikke minst er denne spesialkompetansen viktig når en utvikler nye konstruksjoner med eksempelvis kombinasjonen Timberframe og laft.

Ved at arkitekten er med i hele prosessen - fra første ide-skisse, sikrer man at kunden får en unik hytte med ønsket funksjonalitet og karakter på en kostnadseffektiv måte.

Like viktig er arkitektens bistand til å utforme bygget ut fra stedlige forhold som sol, utsikt, etc., og samtidig tilpasser til tomt og terreng. Godt å bo i – godt å se på, er vårt varemerke.