Arkitekttegnet og tilpasset til dine behov

Arkitekttegnet og tilpasset til dine behov

Det fleste bygger hytte bare en gang i livet.

Det kan være en krevende prosess å bygge ”sin egen” hytte, med de funksjoner, løsninger og karakter man ønsker innenfor en forutsigbar kostnadsramme.Ved å samarbeide med Laftekompaniet sikrer du deg bistand fra noen som har gjort dette mer enn 500 ganger før. Ikke bare å møte en salgsrepresentant, men å sitte sammen med arkitekten og drøfte dine ideer direkte. Her får du også 3D-tegninger, slik at du lettere kan se hvordan planene fortoner seg i praksis.

Vi kjenner de ulike byggemåters karakter og egenskaper og følger løpende utviklingen på trender, materialvalg og farger gjennom vår egen spesialkompetanse og kontakten med fremste interiørdesignmiljøene i landet.

Laftekompaniets nytenkning og videreføring av f eks arkitekturen fra Hovden Alpin Lodge har også bidratt til en ny dimensjon og utvikling de siste årene på høystandard hytter. Dette gir moderne hytter med mer lys, større vindusflater, nye materialkombinasjoner og mer bruk av teknologi for varme, miljøstyring og funksjon.

Laftekompaniet bistår i hele prosessen for å bidra til at man skal gjøre gode og fremtidsrettede valg.

Det er ofte god økonomi å utforme hytta sammen med arkitekten ut fra egne behov og preferanser – da betaler du bare for det som er viktig for deg.