Kvalitet og kompetanse

En laftehytte bygges for generasjoner, og forskjell i kvalitet vises over tid.

Laftekompaniet har bygget 500 hytter og har gjennom sitt eierskap og nettverk av leverandører kontroll med hele prosessen fra tømmer, tørking, lafting, bygging og til ferdig bygg.

Laftekompaniet har et nettverk av ”godkjente” leverandører og samarbeidspartnere i hele Sør-Norge. Kun de beste slipper gjennom vår prekvalifisering. Laftekompaniet driver kontinuerlig leverandørutvikling for å sikre kvalitet, forbedring og utvikling.

Det kan være krevende å bygge hytter i høyfjellet på vinterstid. Laftekompaniet og våre samarbeidspartnere har lang erfaring på dette og starter opp nye byggeprosjekter hele året.

Det meste av Laftekompaniets leveranser er til familier og privatkunder. Det er Bustadsoppføringsloven som regulerer og sikrer kundens interesser i byggeprosessen og garantitiden. Garantitiden er 5 år og sikrer kundens interesser ved feil og mangler. Laftekompaniet finner dette positivt fordi det fremmer fokus på å bygge kvalitet.