Hvor lang tid tar byggeprosessen?

Byggeprosessens varighet vil avhenge noe av byggemåte, årstid og prosjektets omfang og kompleksitet. Med håndlaft tar det vanligvis rundt 9 måneder fra signering av kontrakt til overlevering.

Med Stavlaft og funksjonslaft tar det vanligvis litt kortere tid.