Nøkkelferdig – A til Å – Laftekompaniet ”tar hele saken”

Det er ditt valg om du ønsker en ”nøkkelferdig” hytte, eller om du vil styre noe av prosjektet selv. Laftekompaniet kan – som også er mest vanlig, ta ansvar for ”hele byggeprosjektet” i tett samarbeid med deg, og med klare ansvarslinjer. En byggesak er krevende og det er mange beslutninger med vidtrekkende konsekvenser som skal tas på kort tid. Man har bl a nærmere 40 avtalepartnere og kontaktpunkter som skal følges opp og som man må forholde seg til.

Laftekompaniet kan bistå med bl a:

  • Vurdering av tomt ift hvilke kvaliteter man er ute etter – utsikt, lys, sol, adkomst, etc
  • Urforming av hytta, funksjoner, romprogram, materialvalg
  • Varme, energi og innemiljø
  • Arkitekttjenester – tegning i prosess med 3D visning av utkast inntil man er i mål
  • Kostnadsberegninger
  • Byggesøknad og godkjenninger
  • Prosjektering og styring av byggeprosess
  • Tilbudsinnhenting, valg av og styring og koordinering av underentrerenører
  • Løpende kontakt med byggherre/tiltakshaver i gjennom hele prosessen
  • Samsvarserklæringer, FDV og ferdigattest


Laftekompaniet tar gjerne ansvar for ditt hytteprosjekt fra A til Å.