Tilgang på tomter i de fleste destinasjoner

Laftekompaniet driver ikke feltutbygging og masseproduksjon av hytter, men bygger unike hytter for bevisste kunder i alle destinasjoner i Sør-Norge.

Gjennom snart 15 års virksomhet har man utviklet samarbeid med en rekke tomteutviklere og grunneiere, så Laftekompaniet har god oversikt over, og kan bistå med å skaffe tomter i de fleste destinasjoner.