Alle byggemåter – håndlaft, stavlaft, funksjonslaft og bindingsverk

Nordmenns preferanser på hyttebygg er forskjellig. Dette gjelder også på byggemåte og type laft.

Laftekompaniet leverer hytter og bygg i alle typer laft. Det er høystandard arkitekttegnede og unike hytter i Laftekompaniets tradisjonelle håndlaft, som i stadig større grad kombineres med Timberframe som fortsatt er det dominerende produktet.

Men Laftekompaniets stavlaft etterspørres også av mange, og årlig leveres et betydelig antall hytter i stavlaft.

For de som ønsker laftehytte, men ikke tar skrittet helt opp til håndlaft, er Laftekompaniets funksjonslaft, som har laftehyttas preg, uteseende og funksjon, men hvor bearbeidingen av tømmerstokkene skjer industrielt.

Dvs at tømmerstokkene og lafteknuten blir bearbeidet maskinelt, til forskjell fra håndlaft, hvor hver stokk tilpasses individuelt for hånd av våre erfarne laftere.