Laftekompaniet as

Norsk selskap

Laftekompaniet er et norsk selskap med base i Mjøsområdet med kort avstand til de store hytteområdene i Gudbrandsdalen, Valdres, Hallingdal, Norefjell og Trysil.

I prosjektsentret på Kapp har en samlet funksjonene:

  • Salg og markedsføring
  • Arkitekttjenester og produktutvikling
  • Prosjektering og prosessutvikling
  • Byggeledelse og leverandørutvikling og –kvalifisering
  • Ledelse og forretningsutvikling

 

 Laftekompaniet - 15 år med vekst og utvikling

Laftekompaniet kan se tilbake på 15 års virksomhet med bygging av høystandard hytter og laftebygg.
Med solid økonomisk plattform og filosofi basert på langsiktighet, kvalitet og pålitelighet, har Laftekompaniet hatt en kontinuerlig utvikling til tross for alle vanskeligheter mange aktører i hyttebransjen har vært gjennom i denne perioden. Valg av hytteleverandør handler om tillit og trygghet.

Gjennom Laftekompaniet kvalitetskontroll har man god kontroll på tømmer, tørking og laftekvalitet. Vi har 15 års erfaring fra deleid laftevirksomhet og et nettverk samarbeidspartnere og leverandører. Dette har brakt oss dit hvor den beste tilgangen på kvalitetstømmer og laftekompetansen finnes.

Laftekompaniet har en deleid laftefabrikk i Estland.