Hvorfor laftebygg?

Ekte håndlaft er førstevalget for de fleste som skal bygge en større høystandard hytte.

Laftebygg er en gjennomprøvd byggemåte med 1000-årig tradisjon, men som er tilpasset dagens krav med moderne løsninger til komfort, materialer og teknologi. Økende bevissthet om helse og miljø fører til økt fokus på laft.

Laftekompaniets hytter er bygget i naturens egnt materiale.Det har vært stor utvikling på laftehytter de siste 8-10 årene. Laftekompaniet har gått foran og dagens laftehytter har ny og mer spennende arkitektur med bl a større vindusflater for å få lysere innemiljøer og skape utsikt og ”slippe” naturen inn. Samtidig ser man mer spennende materievalg med glass, stein, betong og mer rustikke miljøer.

Dagens hytter er også mer avanserte med hensyn til energi, styring og miljø.

Hytter i laftet tømmer - Godt å se på – godt å bo i