Alt du ikke visste ikke om laft

Alt du ikke visste ikke om laft

Laft er en byggeteknikk med lange tradisjoner. Men hva vet du egentlig om de mest utbredte lafteteknikkene og fordelene med laft?

Ordet laft betyr hjørne. Det er et uttrykk som brukes for å forklare hvordan tømmer brukes i byggeprosessen, nemlig at det laftes og samles i lafteknuter. Stokk for stokk sables horisontalt oppå hverandre og gir et tradisjonelt uttrykk.

Laft var den dominerende byggeteknikken i Norge fra vikingetiden og frem til midten av 1800-tallet. I Norge i dag finner vi bevarte laftehus fra 1100-årene, og flere av disse er fredet som kulturminner. Lafteteknikken dominerte over en lang tidsperiode, og er fortsatt den prefererte byggeteknikken for nye hytter.

I dag anses lafteteknikken som norsk tradisjon, og har i senere tid utviklet et høyt teknisk og estetisk nivå. Laft har vært en betrodd og enerådende teknikk. Den lange tidsperioden fra vikingetiden i tillegg til den geografiske spredningen, har ført til store variasjoner for konstruksjonen og det arkitektoniske uttrykket.

Stavlaft
Ønsker du større frihet ved valg av planløsning, er stavlaft en teknikk du bør lese mer om. Stavlaft som byggeteknikk kjenner vi best fra stavkirkene som er en av de mest anerkjente byggene vi har i Norge. Det er også vanlig å ta i bruk denne teknikken ved bygging av private hytter, noe som gir et lettere uttrykk sammenlignet med tradisjonell laft. Hytter i stavlaft gir et sunt inneklima og lun stemning.

Stavlaft kombinerer det beste fra to byggeteknikker. Kombinasjonen kan gjøres ved å konstruere enkelte rom i stavlaft hvor hovedbygget er tradisjonelt laftet, eller ha første etasje i stavlaft og andre etasje i laft. Velger du stavlaft står du friere til å velge planløsning enn hva du gjør med en hellaftet hytte. Det er vanlig å ta i bruk stavlaft når man ønsker spesielle vinkler og variasjon i eksteriøret.

Timberframe
Er du glad i det moderne, men ønsker å holde fast ved den tradisjonelle teknikken ved laftebygg? Timberframe-byggestilen henter inspirasjon fra amerikansk lodge-stil og fjellandsbyer i Alpene. Det amerikanske lodge-uttrykket åpner for et lunt, moderne, rustikt og maskulint uttrykk på arkitekturen. Laftekompaniet har utviklet den nordiske timberframe-stilen som skiller seg fra det amerikanske, med et større fokus på bearbeiding av treverket før det laftes. Dette fører til mindre etterarbeid med isoleringer og en effektivisert byggeteknikk. Resultatet blir en renere og strammere stil, kontra det ubearbeidede amerikanske.

Denne byggestilen passer enhver hyttebygger som ønsker et moderne uttrykk, men som samtidig ønsker å ta vare på det tradisjonelle laftepreget. Det moderne uttrykket synes ofte gjennom store vindusflater, noe som er mindre vanlig ved tradisjonelle laftehytter.

Grunner til å velge laft
Vurderer du å bygge drømmehytta? Under følger en liste med punkter for hvorfor laft er en preferert byggteknikk for mange.

  • Miljøvennlig
  • Sunt inneklima
  • Norsk håndverkstradisjon
  • Lite vedlikehold
  • Økt brannsikkerhet

Laftehus er miljøvennlige og gir et sunt inneklima på grunn av materialvalget. Tre er et rent materiale, som ikke avgir kjemiske eller skadelige gasser og partikler. Et laftebygg behøver mye mindre vedlikehold sammenlignet med andre hus. Så lenge trevirket ikke har kontakt med jord, er materialet nesten ikke nedbrytbart. Brannsikkerhet er også en av de store fordelene med laftebygg. De store tømmerstokkene vil gradvis forkulles, og aldri ta fyll fyr. Laftekonstruksjonen kan brenne svært lenge før den kollapser, som gir god tid til å evakuere.

Morten Hesla, prosjektleder og byggmester i Laftekompaniet, legger til:

«Vi bygger hytter med en tusenårig tradisjon, som er veldig spennende og utfordrende. Byggteknikken gir sunne bygg å bo i, og som puster selv.»